بازدید از غرفه شرکت زیره زیلان در نمایشگاه آی سف ترکیه

شرکت پارس کارن مجری وبرگزارکننده نمایشگاه های بین المللی این بار از غرفه شرکت زیلان ترکیه را در نمایشگاه آی سف ترکیه بازدید کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این نمایشگاه احمد کایالی مدیره شرکت زیره زیلان ترکیه، یاشار آلتون تاش مدیر زیلان ایران و علیرضا جعفری مدیر عامل محترم شرکت پارس کارن حضور داشتند.

 
 

کد: 50019789

زمان انتشار: پنج شنبه 10 بهمن 1398 08:30 ب.ظ

تعداد نمایش: 147

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت پارس کارن می باشد.